Шуме су крчене где год је земљиште могло да се користи за обраду. У прошлости су биле главни покривач овог подручја о чему сведоче бројни путописци који су се у турско доба кретали кроз Шумадију, пишући о густим углавном храстовим шумама. Данашњи пејзаж је обликован у првим деценијам 19.века, у коме шуму чини мешовита шумска вегетација: храст, буква, липа, цер, јела, граб. Лишћари су претежно заступљени багремом, а од четинара најчешћи су црни и бели бор, смрча, јела, ариш. Шуме изданског порекла су незнатно заступљене.

Share Button