Рачанско читалиште је основао песник и сликар Ђура Јакшић са групом учитеља и свештеника, 1868. године. Народна библиотека бави се пословима обезбеђивања и издавања књижног фонда (располаже са разноврсним фондом од преко 30.000 књига). Поред тога, ова институција бави се организацијом књижевних вечери, промоцијом књига, изложби и др. Народна библиотека има остварену партнерску сарадњу на локалном нивоу са Културним центром Радоје Домановић, на регионалном нивоу са Матичном библиотеком и на националном нивоу са Министарством културе и другим библиотекама.

Share Button