Важни телефони:

 • Општинска управа Рача
034/751-175
 • Служба за катастар непокретности Рача
034/751-356
 • Пореска управа Рача
034/751-354
 • Црвени крст Рача
034/751-861
 • Јавно комунално предузеће „Рача“
034/751-339
 • Културни центар „Радоје Домановић“ Рача
034/751-275
 • Основна школа „Карађорђе“ Рача
034/751-251
 • Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача
034/751-156
 • Предшколска установа „Наша радост“ Рача
034/751-040
 • Полицијска станица Рача
034/569-486
 • Дом здравља „Милоје Хаџић Шуле“ Рача
034/751-076
 • Ватрогасна станица Рача
034/569-487
 • Електро дистрибуција Рача
034/752-610
 • Библиотека „Радоје Домановић“ Рача
034/751-201

 

Share Button