Ловни туризам је деценијама уназад заступљен на територији општине Рача. Зачеци ове активности везују се за почетак 20. века, односно за оснивање Ловачког савеза Среза Лепеничког са седиштем у Рачи. У Рачи данас постоји једно ловачко удружење под називом „Градиште“, које је основано 2. августа 1902. године. Ловачко удружење „Градиште” газдује са ловиштем „Буковац”, чија се ловна површина поклапа са површином општине Рача и износи 21.571 ha, док је ловна продуктивна површина на којој се одвија ловна делатност 20.500 ha. Ловна продуктивна површина је подложна
рeвизији пошто се смањује као последица ширења варошице и сеоских насеља, као и увећања пољопривредних површина.

У оквиру ловишта комерцијални лов је организован у два дела: Рача 1 и Рача 2. У делу Рача 1 организована је обука паса и одстрел дивљачи, док се Рача 2 искључиво користи за комерцијални лов. Од дивљачи је заступљена срна, зец, фазан, препелица, јаребица,док је од предатора заступљени шакал и лисица. Најатрактивнија дивљач у ловишту је срнећа дивљач, са правилним распоредом трофејне вредности и старосне структуре. Укупан број срнеће дивљачи је у распону од 760-820 јединки у односу 1:1 када је у питању полна структура. План одстрела срнеће дивљачи на годишњем нивоу износи 120 јединки (мушких 62), од чега је дванаест јединки веће трофејне вредности (односно четири за медаљу и осам до 100 поена) искључиво усмерено ка ловним туристима. За трофеје капиталне вредности је подједнако заинтересована и домаћа клијентела, а не само странци.

Ловачко удружење „Градиште” броји од 320 до 350 чланова. Удружење газдује по Закону о дивљачи и ловству, поседује стручну службу, два стално запослена радника,управника ловишта и ловочувара. Поседује возни парк од две Ладе Ниве и два мотора. Од објеката, ловачко удружење располаже ловачким домом у Рачи. Ловачки дом, осим смештајних капацитета, располаже и са кавезним капацитетима за смештај паса. Од ловних објеката ловачко удружење располаже са 10 ловачких кућа, 96 високих чека које су потпуно покривене или полу-покривене. Свака чека има и хранилицу, солиште и појилицу.

На годишњем нивоу, ловиште посећују једна до две групе ловаца, која у просеку броји до 10 ловаца, и то су пре свега домаћи ловци на ситну дивљач и срндаће. Страних ловаца задњих пар година није било, изузев 2011. године, када су ловиште посећивали туристи из Француске.

https://www.facebook.com/lugradiste

Share Button