Подручје општине Рача карактерише умерено континентална клима са изражена четири годишња доба. Зиме су релативно хладне, јесени су незнатно топлије од пролећа и умерено топла лета. Овакве температурне прилике су посебна одлика регионалног низијског климата који омогућава гајење свих важнијих ратарских и повртарских култура, као и великог броја воћарских култура. Регионалне карактеристике поднебља на територији рачанске општине у целини показују упоредна осматрања оближњих метеоролошких станица у Крагујевцу и Смедеревској Паланци јер општина Рача нема своју метеоролошку станицу. Крагујевачка метеоролошка станица налази се око 11 km ваздушном линијом, јужно од општинске границе на 190 м надморске висине, а метеоролошка станица у Смедервској Паланци удаљена је око 9 km северно од границе рачанске општине и лежи на надморској око 109 m.

Температурне прилике – Средње месечне температуре ваздуха на основу мерења од 1981. до 2010. године, приказане су у следећој табели:

Temperatura

 

Изнети табеларни подаци показују да су месечне температуре ваздуха најниже у јануару, а највише у јулу. Крагујевац је имао највишу средњу максималну температуру у јулу и августу (28,7 и 28,8°C), а у Смедеревској Паланци су измерене идентичне средње максималне температуре. Насупрот овим, средње минималне температуре су нешто ниже у Смедеревској Паланци 4,7°C, а у Крагујевцу 5,2°C. Ове температуре указују на поступност температурног тока, што је између осталог, веома важно за пољопривреду.

Појава мразева у већини случајева нема изразито негативно дејство на развој многих биљних култура, мада се у неким месецима вегетационе периоде јављају и дани са температуром испод тачке смрзавања.

За пољопривреднике је веома важна чињеница да готово цела јесен може бити без мраза што је повољно за сазревање касног поврћа и обављања сетвених радова. Односно, може се рећи да нема никаквих значајнијих температурних ограничења за гајење свих важнијих ратарских и повртарских култура, као и највећег броја воћарских култура.

Релативна влажност ваздуха је важан климатски елемент, који представља степен засићености ваздуха воденом паром. Највеће вредности су у зимском периоду (децембар – јануар), а најмање у току лета (јул – август). Ваздух је сув и у септембру, што је повољно за сазревање плодова који стижу у јесењим месецима. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха је идентична за град Крагујевац и општину Смедервска Паланка и износи 72%

Најкишовитије годишње доба је лето, док је јесен са најмањом висином падавина.

 

Share Button