Главне црте морфолошке структуре рељефа рачанске општине чини саставни део рељефа ниске Шумадије представљен типичним шумадијским валовито брежуљкастим тереном. У средишњем делу територије рачанске општине уздиже се брдо Голубица са врхом Висак, састављено од кристалних шкриљаца, висине 396 m. То је уједно и највиша тачка на територији општине Рача. Нешто ниже врхове имају побрђа: Буковац (362 m) и Сугреб (340 m) у селу Борцима, Виногради (332 m) у Доњим Јарушицама и Кошућа (326 m) у Војиновцу. Најнижа тачка се налази на у североисточном граничном делу општине уалувијалној равни реке Раче, на апсолутној надморској висини од 112 m.

Share Button