Спортска хала основне школе „Карађорђе“

Спортска хала се налази у оквиру комплекса основне школе „Карађорђе“ Рача.
Контакт у вези коришћења хале: 034 / 751 251

Share Button