План о заузећу јавних површина за време Карађорђевих дана

posted in: НОВОСТИ | 0

На основу ЗАКЉУЧКА општинског Већа општине Рача број: 352-24/2016-II-01 од 28. 07. 2016. године, дозвољава се правним лицима која су регистрована за обављање угоститељских услуга да могу у време трајања манифестације „Карађорђеви дани“ 29. и 30. јула 2016. године, обављати своју делатност према приложеном плану о заузећу јавних површина.

Заинтересована правна лица могу се најкасније до 29.07.2016 године до 15:00 часова обратити за заузимање слободног простора према плану Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор преко писарнице општине Рача.

Plan zauzeća javnih površina

 

Share Button