ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА

posted in: ЦРКВЕ | 0

DSC_0268Храм св. Апостола Петра и Павла је једна од монументалних цркава у Србији средином 19. века, која је грађена у барокном стилу са веома високим торњем, звоником, на западној страни и у то време била престижна грађевина. Изражено у метрима црква је дуга 26,79 метара, широка 11,50 метара, висине до под крст 33,45 метара. То је једнобродна грађевина засведена ‘’коритастим сводовима’’, на размаку од 3,00 метара између којих су лукови (са спуштеним центром), на које се ослањају ‘’коритасти сводови’’. Теме унутрашњег лука се налази на висини од 10,33 метара, а ослонци на висини од 7,05 метара. Испод сваког лука се налази плитак пиластар од 10 цм., у ширини од 1,00 метара. На источном делу до апсиде, се налазе полукружне певнице ширине 3,20 метара, које су таквог облика и са спољашње стране. Дубине ових кохни је 2,20 метара. Олтарска апсида је полукружног облика ширине 5,95 метара, а дубине 2,80 метар. Иконостас је рађен у богатом дуборезу са позлатом.
На западној страни је улазни део који према наосу има два моћна стуба квадратног облика димензија 1,5 x 1,5 метара. који са унутрашње стране носе конструкцију звоника. На северној страни овог улазног дела, рудиментиране припрате, налази се полукружно завојито степениште, за хор и звоник. Изван кровних равни звоник је квадратног облика, са по једним полукружним прозором на свакој страни изнад којих је сат са бројчаником и унутра сатним механизмом. Изнад је веома украшена конструкција завршетка звоника, саграђена од дрвене конструкције и покривена дебљим бакарним лимом који је аутентичан и траје до данашњих дана. На угловима су позлаћени крстови са куглама.

Конструктивни делови са унутрашње стране се манифестују и на спољашњим странама тако да су то плитки пиластри, са повезом испод кровног венца у облику ‘’боген фриза’’, што даје могућност бојења цркве у две боје. По целом обиму цркве се налази богато профилисан кровни венац. Поред западних врата, постоје и двоја врата на северној и јужној страни. Око цркве се такође налази наглашена цокла са профилисаним венцем на висини од 90 цм. од пода.
Кров над наосом је двосливан а над апсидним делом купастог облика и покривен је бибер црепом старог формата. Вероватно је аутентичан кровни покривач, јер се у време владавине кнеза Александра Карађорђевића, увелико из Аустрије и ‘’прека’’увози овај грађевински материјал.
Комплетна црква, зидови, сводови, лукови, је зидана опеком старог формата у кречном малтеру, тако да су дебљине од 1,55 метара. како су лукови сегментни (центри нису у висини ослонца) мајстор је поставио у теме сваког лука гвоздене затеге од правоугаоног профила, са ковачким спајањем ‘’на нокат’’ и анкеровано у зидну масу преко котви. На тај начин је избегнуто постављање затега у унутрашњости храма у нивоу ослонаца, тако да је црква унутра била слободна. Изнад сваког пиластра односно лука, налазила се дрвена затега веома снажних димензија, тако да је првобитна кровна конструкција била решена са двојним вешаљкама, па су се све силе сустицале на назидке цркве. Приликом пројектовања крова и делимичне замене конструкције, кров је решен у облику двојне столице, тако да су раније дрвене храстове затеге сада притиснуте дрвеним стубовима, па се појавио угиб, који је делимично деформисао и кровне равни. Овако решење је недопустиво са конструктивног и статичког аспекта, јер се јављају нежељена оптерећења која могу да угрозе укупну стабилност цркве у случају земљотреса или орканских ветрова.
Услед дејства букурештанског земљотреса и других поремећаја тла дошло је до појаве пукотина и у попречном и подужном смислу, које нису прелазиле ширину већу од 1 цм., међутим због кидања ослонца гвоздених затега, дошло је до поремећаја зидне масе у нивоу кровних венаца, на јужној страни на споју западног коритастог свода са зидном конструкцијом звоника и формирања пукотине ширине око 10 цм., на који начин је зидна маса на делу кровног венца изашла упоље из вертикале за око 15 цм. пукотина је затим прешла у на прозор и завршава се негде у нивоу сокленог зида.
Црква је споља генерално сређена 2005.године,поводом прославе 150 година од изградње,а реновирање унутрашњости цркве планирано је у скорашње време.

Share Button